Välkommen till Nature’s Design


Produkterna vi presenterar bygger på det gyllene snittet – naturens egen design – också beskrivet genom Fibonaccis talsekvens, som växer med summan av de två tidigare talen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …. o.s.v.